fysioterapeut

Fysioterapeuten tager udgangspunkt i WHO’s bio-psyko-sociale begrebsmodel og arbejder derudfra efter ICF-klassifikationen til at beskrive funktionsnedsættelser inden for KFA, aktivitet og deltagelsesniveau. Fysioterapeuten undersøger, hvorledes de fysiske, psykiske og sociale forhold påvirker beboerens evne til at udføre de daglige aktiviteter. Med afsæt i disse undersøgelser, ræsonnerer fysioterapeuten og iværksætter den relevante intervention i samarbejde med beboeren. Der arbejdes så vidt muligt evidensbaseret, og der anvendes standardiserede testmetoder.

  • I fysioterapeutens arbejde på Selma Marie er der især fokus på de vanskeligheder, der kan opstå i den fysiske funktion som følge af en hjerneskade. Det kan for eksempel være: lammelser, tonusforstyrrelser, bevægeindskrænkninger, skader, smerter, balance- og gangproblemer samt koordinationsbesvær.
  • Der er ofte behov for fokus på forbedring af styrke, kondition og udholdenhed som led i en sund livsstil og forebyggelse af livsstilssygdomme. Disse parametre har desuden en positiv afsmittende effekt på kognitive funktioner, indlæringsevne og humør.
  • Fysioterapeuten vurderer og træner beboeren i forskellige kontekster i og uden for Selma Marie. Overførbarhed til fremtidig livsførelse uden for bofællesskabet er vigtig, og fysioterapeuten træner beboerne i meningsfulde aktiviteter som sikrer bedst mulig deltagelse i samfundslivet (for eksempel træning i lokalt fitnesscenter, gangtræning i nærområdet, deltagelse i idrætsklubber, handicapidrætsforeninger, cykling som transport m.m.).
  • Samarbejde og vidensdeling mellem de forskellige faggrupper på Selma Marie, med instanser ude af huset (kommuner, hospitaler, idrætsforeninger, STU’er, bandagister) samt med pårørende, er en stor del af den fysioterapeutiske indsats.
Sidebar
Sidebar
45 76 45 28 Find hjem

Kontakt