grundlag for drift

Neurorehabilitering Selma Marie er en selvejende institution med en bestyrelse som institutionens øverste ledelse. Forstanderen som er den daglige leder på institutionen, refererer til bestyrelsen.

Selma Marie er tilknyttet Fonden Mariehjemmene, som servicerer Selma Marie med hensyn til blandt andet regnskab, budget, administration, rådgivning og udvikling.

Selma Marie skal yde de samme retssikkerhedsmæssige forpligtelser, som hvis ydelsen er udbudt i offentligt regi.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Fonden Mariehjemmene. Bestyrelsesmedlemmerne har forskellige faglige baggrunde – sundhedsfaglige, socialfaglige og administrative kompetencer med henblik på at kunne yde relevant rådgivning, der kan kvalificere arbejdet. Nogle af bestyrelsesmedlemmerne kan også have et lokalt kendskab.

Grundlaget for Selma Marie er Servicelovens § 107, Sundhedslovens § 140 og Barnets lov § 43, stk. 1, nr. 6 og stk. 3. Ophold på Selma Marie er midlertidigt.
Det er beboerens handlekommune, der visiterer til et ophold på Selma Marie.

Sidebar
Sidebar
45 76 45 28 Find hjem

Kontakt