neuropædagog

Som pædagog på Selma Marie arbejder vi ud fra et holistisk menneskesyn. Vi motiverer og støtter den unge i at opnå størst mulig livsduelighed/livskvalitet i deres nye liv med en erhvervet hjerneskade.

Som pædagog på Selma Marie arbejder vi med relationen som det bærende i arbejdet med den unge. Vi arbejder ud fra, at det er i relationen der skabes forandringer og uden disse, vil der ingen udvikling være.

Vi arbejder med vejledning i botræning, socialisering, beskæftigelses- eller uddannelsesafklaring og videre genoptræning af den unge. Botræning består af alle hverdagens praktiske gøremål, fx tøjvask, indkøb, madlavning, rengøring, læse og forstå post, økonomi mm.

Der lægges desuden vægt på, at de sociale færdigheder skal udvikles, så netværket kan fastholdes og udvides. Den personlige udvikling går bla. ud på, at blive bevidst om ens egen situation og de vanskeligheder, der følger med det at have fået en hjerneskade.

Som pædagog på Selma Marie, støtter og motiverer vi den unge i:

  • personlig udvikling – erkendelse af ny identitet som handicappet.
  • fastholdelse / skabelse af netværk – en hjerneskade kan ofte medføre tab af sociale ressourcer
  • inddrage beboerens netværk – på beboerens præmisser.
  • social færdighedstræning i kendte som ukendte miljøer.
  • at finde ressourcer i et begrænset netværk og kunne samarbejde med dette.
  • formidle viden om beboerens situation og skade til beboeren selv, samt de pårørende – gennem psykoedukation.
Sidebar
Sidebar
45 76 45 28 Find hjem

Kontakt