neuropsykolog

  • En neuropsykolog er uddannet psykolog, men har en særlig interesse for og viden om hjernens funktion og hjerneskader. Min spidskompetence er at udrede og vurdere beboernes evner inden for problemløsning, hukommelse, opmærksomhed, koncentration, mental bearbejdning af synsindtryk, og fleksibilitet og dynamik i tænkningen, samt øvrige kognitive evner. Hvilke tests der bliver brugt er meget afhængigt af hjerneskaden, som oftest vil undersøgelsen inkludere både WAIS IV og diverse neuropsykologiske tests.
  • Jeg følger vores beboeres fremskridt på disse områder, og i samarbejde med de andre faggrupper bidrager det til at rehabiliteringen er tilpasset beboerens formåen.
  • På baggrund af beboerens udfordringer og ressourcer anvender vi specifikke tilgange i rehabiliteringen, for at der opnås størst mulig forbedring i funktionsniveauet. Eksempelvis anvendes teknikker fra errorless-learning ved hukommelsesvanskeligheder, prismetræning ved neglekt, ydre struktur ved nedsat overblik m.m. Hele personalegruppen kender til de strategier og teknikker der anbefales, og de implementeres i alle beboerens hverdagsaktiviteter, for at sikre overførselsværdien. Der lægges vægt på at indsatsen skal kunne mærkes på beboerens funktionsniveau i hverdagen.
  • Derudover har vi fokus på om hjerneskaden har ændret på den måde beboerne indgår i sociale fællesskaber, samt den måde de forvalter deres følelser. Vi er opmærksomme på hvordan vi bedst hjælper vores beboere med dette. Hvis det er relevant, er der mulighed for samtaler med neuropsykologen omkring hvordan man skaber mening under de nye livsvilkår, hvad der skal til for at man trives, hvordan man mest hensigtsmæssigt udtrykker følelser og lignende.
  • Vi er opmærksomme på at hele familien har været ude for en voldsom ændring i deres vilkår, og der er derfor tæt samarbejde med de pårørende. Der kan blandt andet tilbydes samtaleforløb for beboeren og hans/hendes forældre sammen med neuropsykologen.
Sidebar
Sidebar
45 76 45 28 Find hjem

Kontakt