neurorehabilitering

Neurorehabiliteringen på Selma Marie er en helhedsorienteret, koordineret og tværfaglig indsats i forhold til botræning, træning af færdigheder og kompenserende strategier, social adfærd, vedligeholdelse og genoptræning af det fysiske funktionsniveau, kommunikationstræning, identitetsudvikling og psykisk funktion samt beskæftigelses- eller uddannelses afklaring.

På Selma Marie indgår neuropsykologer, audiologopæder, ergoterapeuter, neuropædagoger, fysioterapeuter, sosu-assistenter og socialrådgivere i det tværfaglige team omkring den enkelte beboers rehabiliteringsforløb.

Der arbejdes med mål udarbejdet i samarbejde med kommunen og beboeren, som vil fremme muligheden for en så selvstændig tilværelse som muligt.

Sammen med den enkelte beboer udarbejdes der en individuelt tilrettelagt ugeplan.

Med udgangspunkt i beboerens motivation, ønsker og mål, samt kommunens bestilling, kan tilbuddet i hverdagen bestå af mange forskellige aktiviteter.

Neuropædagogik, neuropsykologi og tværfaglighed er nøgleord for vores daglige arbejde. Ud fra stor viden om hjernens fysiologiske/anatomiske opbygning og kognitive funktioner, arbejder medarbejderne på Selma Marie ud fra en holistisk synsvinkel, ved at inddrage alle de faktorer der har indflydelse på de samlede ressourcer og livssituation hos den enkelte beboer.

Vi lægger stor vægt på etikken i det daglige arbejde, herunder at overholde tavshedspligten og at beboerne mødes med en individuel og tilpasset tilgang. Gennem samarbejde med beboeren, pårørende og samarbejdspartnere, tilrettelægger vi det bedst mulige ophold for den unge.

Tværfaglig rehabiliteringsplan

Som grundlag for beboerens ophold på Selma Marie, udarbejdes der i samarbejde med beboeren en tværfaglig rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsplanen anvendes i det daglige som et arbejdsredskab for beboeren og personalet, således at formålene med opholdet fastholdes, tydeliggøres og opnås. Rehabiliteringsplanen koordineres med de lovpligtige kommunale handleplaner. Planen evalueres og ændres løbende i takt med at forudsætninger og målsætninger for opholdet ændres.

Tværfagligt team

Under hele opholdet på Selma Marie er beboeren tilknyttet et tværfagligt team bestående af audiologopæd, neuropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, neuropædagog, ssa og socialrådgiver.

Tovholdere

Den enkelte beboer tildeles 2 medarbejdere på Selma Marie, som fungerer som tovholdere i alt omkring den unges liv. De arbejder sammen som makkerpar sammen med beboeren, de pårørende og andre samarbejdspartnere.

Sidebar
Sidebar
45 76 45 28 Find hjem

Kontakt