neurorehabiliteringsplan

Der bliver ca. 3 måneder efter indflytning udarbejdet en neurorehabiliteringsplan i samarbejde med beboeren, og der indkaldes herefter til et rehabiliteringsmøde.

I forbindelse med udarbejdelse af neurorehabiliteringsplanen, afdækkes ressourcer og aktivitetsproblemer sammen med den unge, og der fokuseres på ”Den nærmeste udviklingszone” (NUZO), og den unges egen motivation.

Hensigten er, at neurorehabiliteringsplanen fungerer som et redskab, der skal styrke og sikre samarbejdet mellem beboeren, medarbejderne samt handlekommunen. Her formuleres beboernes ønsker og mål samt den valgte strategi for at arbejde med og opnå disse.

På Selma Marie anses brugerindflydelse og individuelle pædagogiske neurorehabiliteringsplaner som tæt forbundet. På Selma Marie arbejdes løbende på at udvikle neurorehabiliteringsplanerne, således at de bliver virkelighedsnære for den enkelte beboer og at målene i neurorehabiliteringsplanen tager afsæt i den enkelte beboers motivation, ønsker og behov.

Sidebar
Sidebar
45 76 45 28 Find hjem

Kontakt