samarbejde

Sidebar

De fleste beboere over 18 år er myndige og dermed bestemmende over eget liv.

Samarbejdet og relationen mellem beboeren og medarbejderne er meget væsentligt. Der arbejdes målrettet med at opbygge en samarbejdsrelation med den enkelte beboer.

Da Selma Marie er et tilbud for unge mennesker, er en vigtig samarbejdspartner også ofte forældre og andre pårørende. Selma Marie har et tæt samarbejde med forældrene, med mindre at myndige beboere ikke ønsker dette.

Samarbejdspartnere bliver inviteret til samtaler både før og efter indflytningen, hvor forventninger, praktiske informationer og samarbejdsaftaler bliver gennemgået.
Der holdes løbende samarbejdsmøder efter behov, samt netværksmøder for at vedligeholde det eksisterende netværk.

Samarbejdet foregår på tværs af områder og organisationer, hvor parametre som fleksibilitet, sammenhæng og koordinering er væsentlige.
En væsentlig del af strategien på Selma Marie er derfor at have fokus på samarbejde med andre instanser.

Der afholdes møder med blandt andet de behandlingsinstanser, der er uddelegeret behandlingskompetence fra, og ad hoc møder med de øvrige samarbejdspartnere.

Sidebar
45 76 45 28 Find hjem

Kontakt