socialrådgiver

Socialrådgiverens primære funktion er koordinering af den daglige neurorehabilitering med kommunens sociale- og beskæftigelsesindsats. Ved indflytningen vil beboeren typisk være uafklaret beskæftigelsesmæssigt, ift. deres funktionsniveau og forsørgelsesgrundlag. De har et liv bag sig med drømme og forventninger, som nu skal tilpasses deres nedsatte ressourcer. Her er det også socialrådgiverens opgave at have fokus på det hele menneske. Det vil sige den enkeltes baggrund, ressourcer, barrierer, motivation, potentiale for udvikling, arbejdsevne osv. Beboerne har typisk behov for et længerevarende afklaringsforløb omkring deres tilhørsforhold til arbejdsmarkedet. Her samarbejder vi tæt med beboerne beskæftigelsestilbud, uddannelsesinstitutioner, praktiksteder og de offentlige instanser.

Socialrådgiveren er behjælpelig i forhold til den sociale lovgivning, herunder beskæftigelseslovgivningen og uddannelseslovgivningen. Ud fra kendskabet til det enkelte menneskes fysiske, psykiske og sociale funktioner, planlægger socialrådgiveren i samarbejde med hele teamet og den enkelte beboer, hvilke aktiviteter som kan fremme og udvikle personlige-, faglige- og beskæftigelsesmæssige kompetencer.

På baggrund af denne helhedsorienterede indsats finder beboeren deres plads i samfundet og arbejder mod en nyorientering i deres liv, hvilket giver dem nye muligheder, nye veje og nye håb.

Sidebar
Sidebar
45 76 45 28 Find hjem

Kontakt