takster

I taksten er indeholdt:

  • Husleje
  • Vand, varme og el
  • Internet og TV-pakke/parabol

Beboeren afholder selv udgifter til:

  • Kostkasse 1800 kr. om måneden
  • Rejseopsparing 500 kr. om måneden
  • Transport
  • Medicin
  • Telefon
  • Forsikring
  • Lommepenge

Den enkelte kommune opkræver selv egenbetaling direkte hos beboeren.

Døgntaksten er pr. 1. januar 2024:

Døgntakst 1: 3.234 kr.
Døgntakst 2: 3.636 kr.
Døgntakst 3: 4.037 kr.
Døgntakst 4: 4.439 kr.
Døgntakst 5: 4.841 kr.
Døgntakst 6: 5.242 kr.
Døgntakst 7: 5.643 kr.
Døgntakst 8: 6.045 kr.
Døgntakst 9: 6.447 kr.
Døgntakst 10: 6.849 kr.

Taksten vurderes individuelt ved forsamtalen og takstvurderingen, samt løbende gennem hele forløbet.

Udrednings-, akut- og aflastningspladser:

Pris aftales i forhold til indsats og forløb.

§ 85 takst:

Timepris 600 kr.

Kørsel 3,73 kr./km.

Taksten dækker udgifter til den modtagne støtte og træning, samt administration. Den enkelte kommune dækker aktivitets- og transportudgifter, der eventuelt måtte være i forbindelse med opgaven. Borgeren betaler egne udgifter i forbindelse med eventuelle aktiviteter med medarbejderen.

§ 32 og § 78 mentor- og opkvalificeringsforløb:

Pris aftales i forhold til indsats og forløb.

Supervision og undervisning:

Pris aftales i forhold til opgaven og forløb.

Sidebar
Sidebar
45 76 45 28 Find hjem

Kontakt