til sagsbehandlere

Det er væsentligt med et tæt samarbejde med visitationsmyndigheden, således at begge parter har mulighed for at vurdere, om en kommende beboer kan profitere af tilbuddet. Visitation udføres på baggrund af en samtale og ADL (Almindelig Daglig Levevis) vurdering med borgeren og evt. dennes pårørende. Der indhentes dokumenter fra relevante hospitals- og genoptræningsophold, samt udarbejdes en handleplan efter § 141 i serviceloven.

Der udarbejdes en samarbejdsaftale, der specificerer finansiering og øvrige betingelser.

Efter en individuel vurdering kan der tilbydes yderligere udredning, såfremt der er tvivl om, hvilket tilbud der er det optimale for borgeren.

 

Sidebar
Sidebar
45 76 45 28 Find hjem

Kontakt