faglige tilgange og metoder

 • PADL (Personlig Almindelig Daglig Levevis) – træning til at udføre personlig hygiejne og påklædning.
 • IADL (Instrumentel Almindelig Daglig Levevis)- tøjvask, rengøring, indkøb, madlavning, transport, økonomi/post, fritid, helbred, medicin m.m.
 • Samtaler og træning med neuropsykolog. Både individuelt og i grupper
 • Samtaler og træning med audiologopæd. Både individuelt og i grupper
 • Træning af specifikke neurologiske problemstillinger
 • Neuropsykologiske tests og udredning
 • Daglig fysisk træning og idrætsaktiviteter af forskellig karakter
 • Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk behandling/træning
 • Træning i fitnesscenter
 • Svømmehal
 • Ekstern vederlagsfri ridefysioterapi
 • Løbende samtaler omkring mål, trivsel og motivation
 • Individuel og gruppebaseret kognitiv træning
 • Støtte til nyorientering og krisebearbejdning
 • Psykoedukation
 • Feed back
 • Kognitiv terapi
 • Kognitiv træning
 • Indlæring af kompenserende strategier
 • Træning i brug af hjælpemidler
 • Indarbejde rutiner og struktur
 • Fritidsaktiviteter ud af huset
 • Beskæftigelsesfremmende aktiviteter i eksterne forløb
 • Igangsætning og opfølgning på arbejds- og uddannelsesafklaring
 • Ekstern neurooptometrist
 • Indlæring af sociale adfærds- og spilleregler
 • Opbygge og vedligeholde socialt netværk
 • Støtte til selv-aktivering
 • Rehabiliteringstilgang
 • Neuropædagogisk tilgang
 • Anerkendende tilgang
 • Hverdagsrehabilitering
 • Motiverende tilgang
 • Målsætning og måltrapper
 • Guides
 • Struktur og visualisering
 • Fejlfri indlæring og overindlæring
 • Rollespil og videofilm
 • Terapeutiske samtaler og kognitiv adfærdsterapi
 • Observation, baseline og registrering
 • Traumatic Brain Injury Express – TBI Express
 • Supported Conversation for adults with Aphasia – SCA
 • ABC-konceptet (Affolter, Bobath, Coombes)
 • AMPS (Assesment of Motor and Process Skills)
 • ESI (Social interaktion)
 • NADA (National Acupuncture Dextoxification Association)
 • FOTT (Facial Oral Tract Therapy)
 • DIRK (Den involverende rehabiliteringskonference)
 • Netværksmøder
 • Interne aktivitetsaftner
 • Eksterne aktiviteter (biograf, cafe, bowling, teater m.m.)
 • Årlig rehabiliteringsrejse
Sidebar
Sidebar
45 76 45 28 Find hjem

Kontakt