målgruppe

Mennesker med erhvervet hjerneskade er normalt udviklede mennesker, som pludselig rammes af en hjerneskade, der kan medføre såvel synlige som usynlige handicaps. En erhvervet hjerneskade kan eksempelvis opstå ved følgende:

  • Blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi)
  • Traumatisk hjerneskade efter f.eks. trafikuheld
  • Betændelsestilstande (f.eks. meningitis)
  • Svulster
  • Forgiftninger (f.eks. kviksølv, mangan, kulilte)
  • Iltmangel som følge af fx kvælning, drukning, eller hjertestop.
  • Hjernerystelse

Målgruppen er unge mennesker med erhvervet hjerneskade i aldersgruppen 16 til ca. 40 år
Servicelovens § 107, Sundhedslovens § 140 og Barnets lov § 43, stk. 1, nr. 6 og stk. 3

Opholdet i botilbuddet er betinget af, at den enkelte unge matcher med den øvrige beboergruppe, og at han/hun er indstillet på:

  • at indgå i botilbuddets fælles aktiviteter og opgaver
  • er motiveret til rehabilitering og genoptræning
Sidebar
Sidebar
45 76 45 28 Find hjem

Kontakt