social- og sundhedsassistent

På Neurorehabilitering Selma Marie er vi to social og sundhedsassistenter.

Vi lægger meget vægt på at arbejde med omhu og samvittighedsfuldhed i forhold til den enkelte beboer og dennes medicin og medicinhåndtering. Samt oplyse og vejlede beboerne om sygdomsforebyggelse. Vi arbejder sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde med beboeren med respekt for dennes ønsker, motivation, livshistorie og livskvalitet. Vi igangsætter, vurderer og vejleder om muligheder, der understøtter og styrker beboerens sundhed.

Som social- og sundhedsassistent varetager vi beboernes helbredsoplysninger for at danne overblik over deres igangværende forløb inden for sundhedssektoren. Vi møder beboerne med et helhedssyn på en etisk, respektfuld og anerkendende måde.

Som social og sundhedsassistent varetager vi bl.a.

  • Medicindispensering, FMK og administration ift. gældende lovgivning
  • Arbejder sygdomsforebyggende og rehabiliterende med inddragelse af beboeren
  • Identificerer, vurderer, tilrettelægger, udfører og evaluerer grundlæggende sygepleje og reagerer hensigtsmæssigt på ændringer i beboerens tilstand i samarbejde med beboerens egen læge/kommunal hjemmepleje.
  • Har kendskab til procedurer vedrørende UTH og arbejder med kvalitetssikring og patientsikkerhed.
  • Anvender en sundhedsfaglig tilgang i støtten til beboeren, som fremmer dennes egenomsorg og lyst til et sundt liv.
  • Anvender og implementerer ny viden i forhold til sundhedsfremme.
Sidebar
Sidebar
45 76 45 28 Find hjem

Kontakt